V souvislosti s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2009 Sb., dále jen NOZ) který od 1. 1. 2014 nabyl právní účinnosti, nám přinesl ve vzniku společenství vlastníků jednotek mnoho změn. Upozorňujeme, že zákon č.72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) byl s účinností nového občanského zákona zrušen.

Působnost společenství vlastníků jednotek je upraveno od § 1194 NOZ.

Podmínky založení vzniku společenství vlastníků jednotek jsou tedy:

  • Společenství vlastníků jednotek musí být právnickou osobou, musí splňovat tedy ustanovení § 20 NOZ, musí tedy mít právní subjektivitu (způsobilost mít práva a povinnosti) a způsobilost k právním úkonům. Jednatelem právnické osoby je ale fyzická osoba, kterou nazýváme statutárním orgánem. Ke vzniku statutárního orgánu je pak potřeba zakládací listina, písemná smlouva.
  • založení společenství vlastníků je pak upraveno od § 1200 NOZ, který nám říká, že společenství vlastníků se založí schválením stanov. Stanovy přitom musí obsahovat alespoň tyto zákonem stanovené náležitosti: 

a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo,
b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné,na jiném vhodném místě,
c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
e) určení prvních členů statutárního orgánu,
f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu  a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

  • stanovy vyžadují formu veřejné listiny. Společenství vlastníků se zakládá zápisem u rejstříkového soudu. To neplatí, zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

 

 

 

 

Rychlé vyhledávání !

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ ZÁLEŽITOST ?

Pro nejrychlejší orientaci na stránkách využijte RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ!

Nejnovější videopřednáška!

Základy práva - Ústava (Video přednáška) (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

Partnerské projekty!

  

Kde nás najdete / Kontakt

KORESPONDENČNÍ ADRESA

PRO PODPORU ČESKÉ STÁTNOSTI o.p.s.
Tyršova 609 Milovice 289 24

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.proObcany.cz / www.proPravo.eu

Napsat nám můžete i na FB