V novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2009 Sb., dále jen NOZ) který je právně účinný od 1. 1. 2014, je společné jmění manželů (manželské majetkové právo) upraveno od § 708 NOZ.

Vše co náleží manželům a má nějakou majetkovou hodnotu je považováno za společné jmění manželů. To neplatí, pokud byl majetek předem vyloučen z právních poměrů (např. předmanželská smlouva) a zanikne li společné jmění za trvání manželství (např. smrtí)

Společné jmění podléhá zákonnému nebo smluvenému režimu, možný je i režim, který je založen na rozhodnutí soudu. Zákonným režim považuje za součást společného jmění vše, co bylo získáno jedním z manželů nebo co bylo získáno oběma manžely společně za dobu trvání manželství.Existují ale i výjimky, které zákon ve svém § 709 striktně vyjmenovává: 

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Za společné jmění považujeme i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů a také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva.

Součástí společného jmění jsou také dluhy převzaté za trvání manželství. Výjimkou jsou ale dluhy:

a) které se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo
b) které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

O nabytí a pozbytí jednotlivých součástí společného jmění platí tyto obecná ustanovení:

Částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti se stávají součástí společného jmění v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat. Pohledávky z výhradního majetku jen jednoho z manželů, které se mají stát součástí společného jmění, se součástí společného jmění stávají dnem splatnosti.

 

 

 

 

Rychlé vyhledávání !

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ ZÁLEŽITOST ?

Pro nejrychlejší orientaci na stránkách využijte RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ!

Nejnovější videopřednáška!

Základy práva - Ústava (Video přednáška) (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

Partnerské projekty!

  

Kde nás najdete / Kontakt

KORESPONDENČNÍ ADRESA

PRO PODPORU ČESKÉ STÁTNOSTI o.p.s.
Tyršova 609 Milovice 289 24

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.proObcany.cz / www.proPravo.eu

Napsat nám můžete i na FB