V novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2009 Sb., dále jen NOZ) který je právně účinný od 1. 1. 2014, je rodinný závod upraven od § 700 NOZ.

 

Co je to rodinný závod?

Za rodinný závod se považuje podnik, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní a to až do třetího stupně příbuzenského vztahu. Za rodinný závod se rovněž považuje i práce osob s manžely sešvagřenými, a to až do druhého stupně příbuzenského vztahu, anebo je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na tyto osoby, které trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

Kdy se nejedná o rodinný závod?

O rodinný závod se nejedná v případě, kdy jsou práva a povinnosti členů rodiny upraveny společenskou smlouvou a to včetně jednání o založení obchodní společnosti nebo družstva. Také nelze použít smlouvu o tiché společnosti nebo smlouvu a ostatní ustanovení o pracovním poměru podle jiného zákona,  popřípadě jinou obdobnou smlouvou. „ Jsou-li členy rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí se před ustanoveními o rodinném závodu přednostně ustanovení tohoto zákona o manželském majetkovém právu.“

Rozdělení zisku

Členové rodiny, kteří se podílejí na provozu rodinného závodu se v závislosti na množství a druhu své práce také podílejí na zisku a na věcech, které byly z tohoto zisku pořízeny.  Vzdát se podílu na zisku může jen plně svéprávný člen rodinného závodu. Učinit tak musí osobním prohlášením, které je pořízeno formou veřejné listiny.

Rozdělení zisku pak záleží na většinovém hlasování všech členů rodinného závodu. Zde se rozhoduje o použití zisku z rodinného závodu nebo jeho přírůstků, které byly z tohoto zisku pořízeny. Hlasovaní je potřeba také v případě, kdy se jedná o záležitosti mimo obvyklé hospodaření a to včetně změn základních zásad závodního provozu nebo jeho zastavení.

 

Rychlé vyhledávání !

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ ZÁLEŽITOST ?

Pro nejrychlejší orientaci na stránkách využijte RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ!

Nejnovější videopřednáška!

Základy práva - Ústava (Video přednáška) (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

Partnerské projekty!

  

Kde nás najdete / Kontakt

KORESPONDENČNÍ ADRESA

PRO PODPORU ČESKÉ STÁTNOSTI o.p.s.
Tyršova 609 Milovice 289 24

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.proObcany.cz / www.proPravo.eu

Napsat nám můžete i na FB