V novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2009 Sb., dále jen NOZ) který je právně účinný od 1. 1. 2014, je akt rozhodování manželů v manželství vyjádřeno od § 692 NOZ.

Prvotní podmínkou nadále zůstává, že oba manželé mají v manželství rovné povinnosti a rovná práva. Občanský zákoník nám přímo ale říká, že manželé se musí dohodnout o záležitostech rodiny a to včetně volby umístění domácnosti, nebo domácnosti jednoho z manželů a případně i dalších členů rodiny, (dětí, které nenabyly plné svéprávnosti), a to včetně způsobu života rodiny. Pokud se nedokážou manželé dohodnout o podstatných záležitostech rodiny dohodnout, učiní tak soud. Tento orgán státní správy tak učiní na návrh jednoho z manželů, rozhodnutí soudu tak nahrazuje souhlas druhého manžela, pokud jej ten odmítá bez vážného důvodu a v rozporu se zájmem rodiny.

Z hlediska obstarávaní záležitostí rodiny zákon říká, že „Záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je obstarává jeden z nich.“ Z toho vyplývá stejná odpovědnost obou manželů v těchto věcech. V běžných záležitostech obstarávání věcí pro rodinu zákon uvádí, že pokud jeden z manželů v průběhu manželství něco právně a v záležitostech rodiny vykoná, např. vezme si půjčku, tak to právně zavazuje i druhého manžela.

„V běžných záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně; to neplatí, sdělil-li manžel, který právně nejednal, předem třetí osobě, že s právním jednáním nesouhlasí. Také soud může na návrh manžela pro něho vyloučit následky budoucího právního jednání druhého manžela vůči třetím osobám. Taková opatření se netýkají právních jednání, jimiž manžel obstarává běžně nezbytné životní potřeby rodiny a jejích členů, zejména dětí, které nenabyly plné svéprávnosti.“

Naproti tomu v jiných náležitostech rodiny je již potřeba souhlas manžela. 

„V ostatních záležitostech rodiny právní jednání jednoho manžela zavazuje a opravňuje oba manžele společně a nerozdílně, dal-li druhý manžel k právnímu jednání manžela souhlas; ustanovení § 692 odst. 2 se použije obdobně. Nedovolá-li se však manžel, který s právním jednáním druhého manžela nesouhlasí, pomoci soudu předem, může se dovolat neplatnosti takového právního jednání“

 

 

 

Rychlé vyhledávání !

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ ZÁLEŽITOST ?

Pro nejrychlejší orientaci na stránkách využijte RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ!

Nejnovější videopřednáška!

Základy práva - Ústava (Video přednáška) (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

Partnerské projekty!

  

Kde nás najdete / Kontakt

KORESPONDENČNÍ ADRESA

PRO PODPORU ČESKÉ STÁTNOSTI o.p.s.
Tyršova 609 Milovice 289 24

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.proObcany.cz / www.proPravo.eu

Napsat nám můžete i na FB