V novém zákoně o obchodních korporacích a družstvech (plný název tohoto předpisu je zákon o obchodních společnostech a družstvech, a je publikován ve sbírce zákonů pod číslem 90/2012 Sb. ) je problematika změny společenských smluv upravena v § 777 a to následně :

 (1) Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Obchodní korporace přizpůsobí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona listiny podle odstavce 1 úpravě tohoto zákona a doručí je do sbírky listin. Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

(3) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

(4) Má se za to, že obsahem společenských smluv obchodních korporací, které vznikly přednúčinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovalanpráva a povinnosti společníků, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohotomzákona nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě.

(5) Obchodní korporace uvedené v odstavci 4 se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona změnou svých společenských smluv podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše obchodní korporace do obchodního rejstříku. Změna společenské smlouvy nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku vnobchodním rejstříku.“

 

Co to pro Vás znamená?

1. pokud nedojde ke změně společenských smluv, a to tak, aby nebyla v rozporu donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, bude účinností nového zákona (od 1. 1. 2014) rejstříkovým soudem zrušena. Obchodní korporace však mají možnost přizpůsobit do 6 měsíců od účinnosti zákona (do 30. 6. 2014) listiny tak, aby nebyly v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Pokud tak neučiní, a listiny do sbírky listin nedoručí, bude obchodní korporace zrušena nebo bude nařízena její likvidace.

2. Pokud nedojde ke změně smluv o výkonu funkce do 30. 6. 2014, považuje se výkon funkce v obchodní korporaci za bezplatný.

3. Pokud jsou obsahem společenských smluv do konce minulého roku platných ustanovení obchodního zákoníku, která nám upravovala práva a povinnosti společníků (a pokud ty nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích nebo se od nich společníci neodchýlili ve společenské smlouvě) může být změna společenských smluv provedena do dvou let od nabytí právní účinnosti zákona o obchodních korporacích ( do konce roku 2015).

 

Rychlé vyhledávání !

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ ZÁLEŽITOST ?

Pro nejrychlejší orientaci na stránkách využijte RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ!

Nejnovější videopřednáška!

Základy práva - Ústava (Video přednáška) (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

Partnerské projekty!

  

Kde nás najdete / Kontakt

KORESPONDENČNÍ ADRESA

PRO PODPORU ČESKÉ STÁTNOSTI o.p.s.
Tyršova 609 Milovice 289 24

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.proObcany.cz / www.proPravo.eu

Napsat nám můžete i na FB