V novém zákoně o obchodních korporacích (plný název tohoto předpisu je zákon o obchodních společnostech a družstvech, a je publikován ve sbírce zákonů pod číslem 90/2012 Sb. ) je problematika společenských smluv upravena v §146 a to následně :

 (1) Společenská smlouva obsahuje také

a) firmu společnosti,

b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,

c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,

d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,

f) výši základního kapitálu a

g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

 

(2) Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také

a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,

b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,

c) určení správce vkladů a

d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

 

(3) Údaje podle odstavce 2 lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit.

 

Co to pro Vás znamená?

1. Firma společnosti – chápeme jako název, který bude společnost používat. Pamatujte ale na to, že za názvem Vaší společnosti vždy musí být uvedena zkratka s.r.o

2. Předmět podnikání nebo činnosti společnosti – je nutné uvést čím se Vaše společnost bude zabývat. Výčet činnosti nesmí být ale v rozporu s jinými zákony.

3. Určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla- pozor, zde je nejvíce změn ! nově si lze stanovit podíly společníku jinak, než tomu bylo u již dosud neplatného obchodního zákona (viz náš článek o podílu společníků)

4. Výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly – pozor, vklad mohou nově tvořit nejen peníze ale i věci! (viz náš článek o podílu společníků)

5. Výše základního kapitálu – základní kapitál s.r.o je možný již od 1 Kč

6. Počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost – je nutné určit, který jednatel bude rozhodovat a rozsah jeho rozhodovacích možností.

7. Vkladová povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění – kolik a co jednotliví společnici do společnosti vloží.

8. Údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jinýchmorgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou.

9. Určení správce vkladů a u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu

 

Rychlé vyhledávání !

HLEDÁTE KONKRÉTNÍ ZÁLEŽITOST ?

Pro nejrychlejší orientaci na stránkách využijte RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ!

Nejnovější videopřednáška!

Základy práva - Ústava (Video přednáška) (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ (www.proObcany.cz - www.kurzyobrany.cz)

Partnerské projekty!

  

Kde nás najdete / Kontakt

KORESPONDENČNÍ ADRESA

PRO PODPORU ČESKÉ STÁTNOSTI o.p.s.
Tyršova 609 Milovice 289 24

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: www.proObcany.cz / www.proPravo.eu

Napsat nám můžete i na FB